Odehrané 2016

Odehrané:
07.12. klub Carpe Diem, Praha 3, Jičínská ul.
10.11. Jazz Club U Staré paní, Praha 1
10.09. Festival Milešov, Zámecký park Milešov
20.08. Ozvěny prázdnin, Orlík nad Humpolcem
15.06. Carpe Diem, Praha 3
05.06. Liteň, Kováři v Litni
04.06. Liteň, Kováři v Litni
09.05. Rotunda sv.Longina, oslavy 700. výročí nar. K IV.
01.02. Klub Vagon s kapelou Jefferson